broj: 6/1903        pdf (9,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=190306 and arb=1 order by id

Hirc Dragutin
Plutnjak i pluto     PDF    TXT 249
Vilim Dojković, kr. žup. šumar, nadzornik u miru
Osvrt na članak: "Revizija gospodarstvenih osnova".     PDF    TXT 272
Dragutin Nanicini, vlast. nadšumar
Skupština šumarskog družtva g. 1903.     PDF    TXT 282
 
Listak
     
Osobne viesti: Imenovanja i premještenja     PDF    TXT 288
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 288
Zakoni i normativne naredbe: Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 23. travnja 1903., br. 23.152., glede sastavka gospodarstvenih osnova i programa, te godišnjih dvosječnih i ogojnih predloga po zakonu od 26. ožujka 1894., kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom (Sbornik 1894., kom. IX. br. 29.)     PDF    TXT 289
Promet i trgovina     PDF    TXT 300
Različite viesti: Viesti iz kr. šumarske akademije zagrebačke - Umanjivanje šumskih nacrta pomoćju fotografije. - Tinamu. - Naredba i naputak za sastavak gospodarstvenih osnova. - K nakanjenoj ovogodišnjoj ekskurziji hrv.-slav. šumarskoga družtva. - Nova naredba za šumarske državne izpite u Austriji. - Šumarstvo u Americi. - Kolike se ciene polučuju kod prodaje hrastovih trupaca u Njemačkoj. - Državni erar kupuje šume u Ugarskoj. - Štete od tvorničkoga dima u ugarskim šumama. - Povećanje šuma grada Zagreba     PDF    TXT 303
Molba na sve čovjekoljube     PDF    TXT 307

                UNDER CONSTRUCTION