broj: 4/1903        pdf (7,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=190304 and arb=1 order by id

r.
Revizija gospodarstvenih osnova.     PDF    TXT 145
Partaš Ivan
Nekoliko rieči na članak: "Oskudica na šumskim radnicima".     PDF    TXT 174
Aue, J. pl.
Telefon u službi šumske uprave     pdf    TXT 179
 
Listak
     
Osobne viesti: + Leo Šipek. + Gjuro Stojanović.     PDF    TXT 182
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 183
Promet i trgovina     PDF    TXT 184
Različite viesti: Tečajevi za praktične šumare u Beču. - Šume i šumarstvo u Englezkoj. - Bukva i jela u francuzkim šumama. - Željezničke podvlake od željeza. - Austrijski šumarski kongres. - Šumski požari. - Panamska prečba. - Novi surogati za strojbarstvo. - Važno odkriće o potresima. - Nova metoda impregnacije uz pripomoć elektriciteta. - Izvoz žive divljači u razplodne svrhe. - Divlje svinje u slavonskim šumama. - Izpravak     PDF    TXT 185
Oglasi     PDF    TXT 190

                UNDER CONSTRUCTION