broj: 1/1903        pdf (8,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=190301 and arb=1 order by id

Hirc Dragutin
Šumsko drveće u zimskom ruhu     PDF    TXT 1
H.
Litografirane kopije katastralni mapa     PDF    TXT 14
Begna Hinko
Nekoje neizpravnosti?     PDF    TXT 22
Josip pl. Aue, kot. šumar.
Obranbeni ili plastovi sjegurnosti proti šumskim požarima kraj željezničkih pruga     PDF    TXT 26
Petrović Petar
Oskudica na šumskim radnicima     PDF    TXT 35
 
Listak
     
Osobne viesti: Odlikovanje. - Imenovanja     PDF    TXT 39
Družtvene viesti     PDF    TXT 40
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 40
Promet i trgovina     PDF    TXT 41
Različite viesti: Viesti iz kr. šumarske akademije zagrebačke. + Dr. Henrik Nitsche. - Zemaljski savez hrvatsko-slavonskih industrialaca. - Nova konkurencija našoj dužici. - Zaštitne mjere za hrastove šume u Rumunjskoj. - Deputatno ogrievno drvo i zemljište činovnika namještenih kod uprave državnih šuma. - Izseljivanje pučanstva iz Hrvatske i Slavonije. - Normalne željezničke podvlake za Švicarsku. - Kunine kože. - Ciena šiške. - Šljuka. - Psi, koji su se strihninom otrovali. - Neki meteoroložki podatci za Zagreb za g. 1901. - Nova šumska željeznica. - Novi pojasni cienik. - Pokusi u veliko oko uzgoja pitomoga kestena u šumama im. obćine gradiške. - Talijanski agrarci, vinska klausula i naše drvo. - Podizanje novih šuma u Pruskoj. - Odlikovan od strane medjunarodne izložbe za ribarstvo u Beču. - Divlje svinje. - Koza uhvatila vuka. - Zajmovi na ne kretnine     PDF    TXT 42
Oglasi     PDF    TXT 47

                UNDER CONSTRUCTION