broj: 12/1901        pdf (6,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=190112 and arb=1 order by id

 
     
Piše J. M.
Kako postaju naši suharevi?     PDF    TXT 596
Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik
O procjeni šumah pomoću tangencijalne promjerke ili tachydendrometra.     PDF    TXT 602
O pošumljenju krasa u području Gorice i Gradiške.     PDF    TXT 606
 
Osobne viestni :
     
Odlikovanje — Imenovanja. — † Šumarnik Bogoslav Hajek.     PDF    TXT 614
 
Družtvene viesti :
     
Zapisnik sjednice upr. odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva.     PDF    TXT 615
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 620
 
Promet i trgovina
     
Promet i trgovina     PDF    TXT 621
 
Različite viesti:
     
Slušačice na visokim školama. — Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — † Robert pl. Devan. — Ovogodišnja skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Na znanje p. n gg. novim članovima našega družtva — Prvi lugarski tečaj u Topuskom — Zlatni bor. — Nova tvornica za svinuto pokućtvo u Hrvatskoj. — Banovačka željeznica. — Šumarstvo u Ugarskoj 1900. — Postaja berlinskoga akvarijuma u Rovignu u Istri.     PDF    TXT 622
 
Natječaj i oglasi.
     
Natječaj i oglasi.     PDF    TXT 625
Ovomu broju prileži „Imenik članova hrv.-slav. šumarskoga družtva za godinu 1901."     PDF    TXT 629

                UNDER CONSTRUCTION