broj: 8/1901        pdf (8,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=190108 and arb=1 order by id

 
     
Piše prof. I. Partaš
Odgovor na „Obzorov" članak „O našoj šumarskoj akademiji".     PDF    TXT 416
 
Osobne viesti:
     
Podielienje naslova. — Imenovanja i promaknuća.     PDF    TXT 426
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 28. lipnja 1901. br. 13.550.     PDF    TXT 426
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 428
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 429
 
Različite viesti:
     
† Grof Gjuro Jellačić. — Viesti sa kr. šumarske akademije zagrebačke. — Osušenje „Lonjskoga polja". — Borba za naslov. — Češko šumarsko družtvo. — † Henrik vitez Strzelecki. — Za povišenje plaća u Ugarskoj. — Glede ovogodišnje skupštine našega družtva.     PDF    TXT 431
 
Izkazi o uplaćenoj članarini.
     
Izkazi o uplaćenoj članarini.     PDF    TXT 433
 
Natječaj i oglasi.
     
Natječaj i oglasi.     PDF    TXT 435

                UNDER CONSTRUCTION