broj: 7/1901        pdf (9,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=190107 and arb=1 order by id

 
     
Piše A. B.
Što je šuma (šumsko tlo).     PDF    TXT 329
Priobćuje Dr. A. Goglia
Žumberačka imovna obćina.     pdf    TXT 350
Piše Dragutin Hirc
Šume sjeverne Amerike.     PDF    TXT 352
J. Aue
Katastralni nacrti i reambulacija šumskih medja     PDF    TXT 372
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 21. lipnja 1901. br. 52699. kojom se nadopunjuju neke ustanove naredbe od 25. ožujka 1891.     PDF    TXT 377
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 377
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 378
 
Različite viesti :
     
Ugarska pariška izložba u Budimpešti. — O našoj kr šumarskoj akademiji. — Naučno putovanje slušača šumarske akademije ščavničke. — Nova organizacija šumarske službe u Württemberžkoj. — Proračun investicionalne zaklade. — Boj proti kunićima. — Za oluja stradaju i ugibaju ribe. — Šumarsko naučno putovanje slušača kr. šumarske akademije zagrebačke.     PDF    TXT 381
 
Natječaji i oglasi.
     
Natječaji i oglasi.     PDF    TXT 384

                UNDER CONSTRUCTION