broj: 3/1901        pdf (8,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=190103 and arb=1 order by id

 
Različite viesti i sitnice.
     
Napisao Manojlo Divjak
O šumskim štetama.     PDF    TXT 151
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i premještenja. — Umrli.     PDF    TXT 157
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Okružnica kr. hrv.-.slav.-dalm. zemalj. vladi, odjela za unutarnje poslove od 18. veljače 1901. br. 8111. upravljena na sve područne kr. žup. oblasti, kojom se iste pozivlju da imaju u buduće strožije postupati kod izdavanja svjedočba prigodom obdržavanja izpita za lugarsku odnosno šumarsku tehničku službu povodom stiglih pritužba, da lugari koji su taj izpit položili ipak dovoljno sposobni za lugarsku službu nisu.     PDF    TXT 158
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 159
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 160
 
Različite viesti :
     
Zakon, kojim se preinačuju neke ustanove zakona od 22. siečnja 1894. o uredjenja šumarsko-tehničke službe kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. — Pokus sa tachy-dendrometrom g. šumarskog nadzornika M. Puka. — Razlozi velikog gubitka na divljači za strogih zima godinah 1895., 1897. i 1900. — Obnova carinskih ugovora sa Njemačkom i naše šumarstvo. — Nova divljač u nekih srednjeevropskih lovištih. — Da se mlade šumske biljke obrane od divljači.     PDF    TXT 161
Uplaćena članarina.     PDF    TXT 165
Natječaj i oglasi.     PDF    TXT 168

                UNDER CONSTRUCTION