broj: 2/1901        pdf (8,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=190102 and arb=1 order by id

 
     
Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik u Zagrebu
Tagencijalna promjerka ili tachydendrometar.     PDF    TXT 65
Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar
Prociena šumskih šteta u privatnih šumah.     PDF    TXT 74
Piše Dr. Aug. Langhoffer
Gubar u sjevernoj Americi.     PDF    TXT 87
O poučnom izletu slušača kr. šumarske akademije zagrebačke u gor. Krajinu i hrv. Primorje.     PDF    TXT 89
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i promaknuća. — Umro     PDF    TXT 97
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik o sjednici upr. odbora hrv.-slav. šum. družtva obdržavanoj dne 22. prosinca 1900. — Izpravak družtvenog predsjedničtva     PDF    TXT 97
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 21. prosinca 1900. br. 185.122. glede ubiranja tecivarine IV. razr. po gospod. uredima krajiških imovnih obćina od beriva imovno-obćinskih urednika i službenika. — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 26. studenoga 1900. br 59718, glede polaganja službene jamčevine po činovnicima krajiških imovnih obćina. — Naredba kr hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 31. prosinca 1900. broj 28828, glede obredjenja putnih dnevnikah autonomnih zemaljskih činovnikah, kada putuju na trošak imovnih obćina (upravljena na sve kr. žup. oblasti i imovne obćine)     PDF    TXT 101
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 103
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 104
 
Različite viesti i sitnice.
     
Proširenje prostorija kr. šumarske akademije u Zagrebu. — Dr. Bernhard Dankelmann. — Izpražnjena šumarsko-upravna mjesta u Srbiji. — O sušenju jelovih stabala u šumici „Škamnici". — Uredjenje rieka i transport drva. — Pošumljivanja u Grčkoj. — Sabiranje Šumskoga sjemenja ove godine. — Nova tvornica za preradbu drva u Ugarskoj. — Sume u Japanu. — Češko šumarsko družtvo.     PDF    TXT 107
Oglasi.     PDF    TXT 111

                UNDER CONSTRUCTION