broj: 12/1899        pdf (9,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
O unovčivosti hrastovih izvala u šumama brodske imovne obćine.     PDF    TXT 649
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja odnosno promaknuća.     PDF    TXT 651
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumar. družtva. — XXIII. glavna skupština hrv.-slav. šumar. družtva. — Zapisnik XXIII. redovite glavne skupštine hrv.-slav. šumar. družtva     PDF    TXT 652
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 670
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 670
 
Različite viesti i sitnice:
     
Kr. šumarska akademija u Zagrebu. — Kr. gospodarsko i šumarsko učilište i s njim spojena ratarnica u Križevcih. — Gradnja kr. šumarskog ravnateljstva. — Nepromočivo mazalo za obuću. — Žiteljstvo Hrvatske i Slavonije koncem god. 1898. — Nova naredba za polaganje šumarskog državnog izpita u Austriji     PDF    TXT 675
Oglasi.     PDF    TXT 678
Ovomu broju prileži „Imenik članova hrv.-slav. šumarskog družtva za godinu 1899. i doba njihova članovanja".     PDF    TXT 680

                UNDER CONSTRUCTION