broj: 9/1899        pdf (9,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189909 and arb=1 order by id

 
     
Piše Mil. Urbani.
O upotrebi drva u modernoj kemijskoj industriji.     PDF    TXT 449
Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar
Haračenje i krčenje privatnih šuma.     PDF    TXT 456
Piše Š. Bellamarić, kr. kot. šumar.
Nerod ili prosti bagrem u budućnosti naših urb. zemljištnih zajednica.     PDF    TXT 463
Piše M. O. Ličanin
Šumarstvo i zemljoradnja u njihovim odnosima.     PDF    TXT 474
Propisi o izobrazbi pruskih t. z. „šumskih referendara" za vrieme praktičnog bieniuma, prije nego će se pripustiti „šumarskom državnom izpitu".     PDF    TXT 478
 
Osobne viesti:
     
Odlikovanje. — Imenovanja i promaknuća.     PDF    TXT 486
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravnog odbora. — Zapisnik o sjednici upravnog odbora hrv.-slav. šumarskog družtva obdržavanoj dne 12. ožujka 1899. — Zaključni račun o blag. rukovanju hrv.-slav. šumar. družtva g. 1898. — Proračun o potrebi i pokriću razhoda hrv.-slav. šumar. družtva za g. 1900.     PDF    TXT 486
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove u Zagrebu od 24. lipnja 1899. br. 29.816., kojom se izdaju propisi odnoseći se na zvanično odielo i opremu kr. nadlugara, namještenih kod političke uprave     PDF    TXT 493
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Nove knjige.     PDF    TXT 499
Pitanje i odgovor     PDF    TXT 499
Promet i trgovina     PDF    TXT 500
 
Različite viesti i sitnice:
     
Nagrade za ošumljenje Krasa. — Šumarska znanost i njemački jezik. — Pošumljivanje pustih površina u Pruskoj. — Nova niža šumarska škola u Hebu (Eger) u Češkoj. — Viši tečaj šumarske škole u Piseku u Češkoj. — U kr. šumarskoj akademiji zagrebačkoj. — Austrijsko šumarstvo na svjetskoj izložbi u Parizu g. 1900. — Industrijalno i gospodarstveno vieće u Austriji.     PDF    TXT 504
Tiskarske pogrieške     PDF    TXT 506
Natječaji.     PDF    TXT 508
Oglas dražbe     PDF    TXT 509
Oglas.     PDF    TXT 510
P. n. gg. članovom na ubaviest.     PDF    TXT 510

                UNDER CONSTRUCTION