broj: 7/1899        pdf (7,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189907 and arb=1 order by id

 
     
Piše Gašo Vac, krapinski šumar
§. 4. šum. zakona.     PDF    TXT 344
Piše Jerko pl. Rukavina Vidovgradski, šumarski vježbenik
Crtica iz lova na divokoze.     PDF    TXT 361
Priobćio Vaclav Fuksa
Zakonski čl. XIX. od godine 1898. o državnoj upravi obćinskih šuma i t. d. u Ugarskoj.     PDF    TXT 366
Piše Jaroslav pl. Šugh
Rujevina.     PDF    TXT 371
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i promaknuća. — Povratak s poučnog putovanja. — Umro     PDF    TXT 375
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 31. svibnja 1899. br. 31230. kojom se naredjuje, da se imadu predhvati u drvosječnih osnova posebno voditi i prihodi istih, nepotrošivoj glavnici imovnih obćina u smislu §§. 24. i 27. naputka A) k zakonu od 11. srpnja 1881. svake godine priklopiti     PDF    TXT 375
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 377
 
Promet i trgovina:
     
Izvoz i uvoz francuzkih dužica. — Veleprodaja u Slavoniji. — Uspjeh dražba kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu. — Dražba jelovih, smrekovih i bukovih stabala kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu. — Ciena ugljena od drva na bečkom trgu     PDF    TXT 378
 
Različite viesti i sitnice:
     
Austrijski šumarski kongres. — Veleprodaja drva u Bosnoj. — Amerikanska „pitschpine". — Riebelov t. z. „Kreisrechengehieber". — Nov način izkolčenja pravaca kroz šumu. — Igra prirode. — Željeznica Zagreb — Samobor. — Nove pilane. — Požar parne pilane. — Komisije za podjelu i ograničivanje šuma u Srbiji. — Urod vina u godini 1898. — Nova mjesta kod državne šumske uprave. — Jod kao sredstvo, kojim je moći ustanoviti u koje je doba godine drvo sječeno. — Nove usance za trgovinu s drvom. — Prodaje se „Encyclopedie der gesammten Forst- und Jagdwissenschaften". — Kranjsko-primorsko šumarsko družtvo. — Sudjelovanje krajiških imov. obćina prigodom izložbe g. 1890.     PDF    TXT 381
Oglas.     PDF    TXT 389
Oglas dražbe stabala.     PDF    TXT 389
Natječaji.     PDF    TXT 391

                UNDER CONSTRUCTION