broj: 6/1899        pdf (9,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše dr. Milan Novak
Ogrjevna drvarija rim. kat. dušobrižnoga svećenstva u području bivše hrv.-slav. vojne Krajine.     PDF    TXT 285
Piše B. Hajek ml.
Njekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije iz šumah krajiških imovnih obćina.     PDF    TXT 305
Piše Aleksander Ugrenović, protustavnik-računovodja 2. banske imovne obćine.
Predlog za ustrojenje uzgojne zaklade za djecu šumarskih činovnika u Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF    TXT 308
Piše Jaroslav pl. Šugh.
Myrobalane.     PDF    TXT 313
Piše F. Ž. K.
Potreba reforme naših t. z. viših šumarskih državnih izpita.     PDF    TXT 317
U „Erdeszeti Lapok-u" priobćio G. Craus preveo J. Marianyi
Tamanjenje miševa pomoćju seruma.     PDF    TXT 321
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 325
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba od 15. studena 1898. br. 53.680. I./1     PDF    TXT 326
Pitanje     PDF    TXT 328
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 329
 
Promet i trgovina
     
Promet i trgovina     PDF    TXT 330
 
Različite viesti i sitnice:
     
Uspjeh državnog izpita za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva u proljetnom roku g. 1899. — Nekoji najnoviji statistički podatci za Bugarsku. — Dom kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu. — Skupština dolj. austrijskog šumarskog društva. - Ciena soba za naše članove u hotelu „Metropol" u Budimpešti. — Sastanak naših drvotržaca. — Ovogodišnje poučno putovanje. — Dioničko družtvo za promet s drvom. — Vrlac u šumskomu vrtu. — Epicein. — Državni vinogradi na šumskom zemljištu u Pruskoj. — Novi t. z. „Kreisrechenschieber" od Riebela.     PDF    TXT 337
Potvrda o uplaćenom prinosu i članarini za vrieme od 25. travnja do 29. svibnja 1899.     PDF    TXT 342
Izkaz o stanju zajedničke mirovinske zaklade činovnikah imovnih obćina bivše hrv.-slav. Vojne Krajine koncem godine 1898.     PDF    TXT 343

                UNDER CONSTRUCTION