broj: 5/1899        pdf (9,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189905 and arb=1 order by id

 
     
Saobćio prof. dr. Aug. Langhoffer.
U šumama štetni kukci Hrvatske i Slavonije.     PDF    TXT 225
Piše B. H.
Danska metoda prorede.     PDF    TXT 240
Piše Aleksander Ugrenović, protustavnik II. banske imovne obćine
Nepotrošive šumske glavnice (imovinske matice) imovnih obćina oproštene su od plaćanja pristojbenoga jednačka (takmine).     PDF    TXT 260
Piše Jeronim pl. Rukavina Vidovgradski, šumarski vježbenik
Lovska crtica iz Krasna.     PDF    TXT 264
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje     PDF    TXT 268
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik o sjednici upravnoga odbora hrv.-slav. šumar. družtva, obdržavanoj dne 10. prosinca 1898. — Posjet u „Šumarskom domu".     PDF    TXT 268
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 271
 
Promet i trgovina:
     
Uvoz i izvoz francuzkih dužica u mjesecu veljači 1899     PDF    TXT 272
 
Različite viesti i sitnice:
     
Nagrade za ošumljivanje Krasa. — Uspjeh zakupa ljetne šumske paše kod kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcih. — Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Šumski požari. — Austrijski šumarski kongres. — Obće hrvatsko družtvo za gojenje lova i ribarstva. — Drvojedka suzna. — Osnutak ogromnog ciepilnjaka za uzgoj plemenitih voćaka u Lovrečini kraj Križevaca. — Nove šumske željeznice u Slavoniji. — Pitanje o hrastovih šuma guljača. — Zappertov patentirani način na brzo sušenje drva. — Ovogodišnje šumsko sjemenje. — Bukove željezničke podvlake. — Šumski posjed čeških gradova. — Ribarstvo u Ugarskoj.     PDF    TXT 274
Izkaz o uplaćenoj članarini I. razr. godine 1898.     PDF    TXT 279
Izkaz o uplaćenoj članarini II. razr. u godini 1898.     PDF    TXT 280
Izkaz o uplaćenoj članarini I. razr. za vrieme od 1. siečnja 1899. do 25. travnja 1899.     PDF    TXT 281
Izkaz o uplaćenoj članarini II. razr. za vrieme od 1. siečnja 1899. do 25. travnja 1899.     PDF    TXT 283
Izkaz o uplaćenom podupirajućem prinosu i predplatnini za vrieme od 1. siečnja 1899. do 25. travnja 1899.     PDF    TXT 283
Oglasi     PDF    TXT 284

                UNDER CONSTRUCTION