broj: 2/1899        pdf (8,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše Drag. Hirc.
Nekoje šumsko drveće i grmlje.     PDF    TXT 69
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Premještenja. — Izbor gradskoga šumara. — Umirovljenje.     PDF    TXT 86
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Normativna naredba kr. hrv.-slav.-dalrn. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 17. studenoga 1898. br. 41.996. ex 1897. glede umirovljenja lugara kod krajiških imovnih obćina. — Okružnica kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade od 4. siečnja 1899. br. 446. ex 1899- glede prijavljivanja upravitelja šumsko-gospodarstvenih ureda imovnih obćina kad polaze na službena putovanja, odnosno kad se sa istih putovanja vrate, upravljena na zamjenike vladinih povjerenika za pojedine imovne obćine u bivšoj hrv.-slav. vojnoj Krajini.     PDF    TXT 86
 
Družtvene viesti:
     
Veledušni dar družtvu. — Fotografičke slike šumar. doma. — Gg. članovi i družtveni organ     PDF    TXT 89
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uvoz i izvoz francuskih dužica     PDF    TXT 89
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Nove knjige     PDF    TXT 94
Književne ocjene. Prigodne bilježke o počelima narodnoga gospodarstva. — Die Stellung des Buchenhochwaldes im deutschen Nationalvermögen     PDF    TXT 95
 
Različite viesti i sitnice:
     
Kada i kako su iztisnuli hrvatski radnici radnike-dužićare Francuze iz naših šuma. — Hrvatski dužićari u Španiji. — Bavarski radnici u naših šumah. — Jelen u Preseki kraj Križevaca. — Još nešto o Ivanu pl. Ehren-werthu. — Uprava carskih ruskih obiteljskih dobara. — Šumarska visoka škola u združenih državah sjeverne Amerike.     PDF    TXT 98
Oglas.     PDF    TXT 104

                UNDER CONSTRUCTION