broj: 1/1899        pdf (8,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189901 and arb=1 order by id

 
     
Piše A. Kern.
Pravilnik za zemljištne zajednice.     PDF    TXT 1
Piše V. Benak
Uredjenje gospodarenja u šumicah.     PDF    TXT 27
P. n. gg. članovom. Promjena u uredničtvu.     PDF    TXT 41
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Premještenja.     PDF    TXT 42
 
Družtvene viesti:
     
Svečani broj "Šumar. lista". — Šumarski muzej. — Družtvene prostorije i gg. članovi družtva. — Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrvat.-slavon. šumar. družtva držane dne 2. listopada 1898. — Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumar. družtva držane dne 18. listop. 1898. — Kratki životopis Josipa Wesselya i Roberta Micklitza. — Zaključni račun o blagajničkom rukovanju hrv.-slavon. šumar. družtva god. 1897. predložen XXII. redov. glavnoj skupštini, obdržavanoj 20. listopada 1898. u Zagrebu. — Proračun o potrebi i pokriću razhoda hrv.-slav. šumar. družtva za upravnu godinu 1899. predložen XXII. redovitoj glavnoj skupštini, obdržavanoj 20. listopada 1898. u Zagrebu.     PDF    TXT 45
 
Različite viesti:
     
Nova pilana u Bosni. — Plastomenit. — Pomagalo za brzo kubiciranje kusova od Roubičeka. — Prva šumarska škola u Austriji.     PDF    TXT 51
Dražba hrastovih stabala.     PDF    TXT 54

                UNDER CONSTRUCTION