broj: 3/1898        pdf (7,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189803 and arb=1 order by id

 
     
Priobćuje J. Partaš
O lugarnicama i lugarskim tečajevima u obće uz predlog, kako da se to pitanje kod nas rieši.     PDF    TXT 89
Piše V. P
Prodaja stabala uz premjerbu i prodaju stojećih stabala po surovoj drvnoj gromadi bez premjerbe u državnih šumah otočkog kr. šumskog ureda.     PDF    TXT 97
Zaštitno drveće.     PDF    TXT 107
 
Sitnice:
     
Poziv.     PDF    TXT 127
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 129
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 130
 
Različite viesti:
     
Skupština obćeg hrv. družtva za gojenje lova i ribarstva. — Magjarska šumarska akademija u Šćavnici.     PDF    TXT 130
 
Sitnice:
     
Pilane i drvna industrija u Ugarskoj. — Nova puška. — Škodljivost gusjeničjeg liepka (Raupenleim). — Vjeverica i naknade za štete, počinjene po divljači. — Obćinske šume u Ugarskoj.     PDF    TXT 130
Natječaj i oglas     PDF    TXT 132

                UNDER CONSTRUCTION