broj: 12/1897        pdf (9,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189712 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Priobćio S. Partaš
Organisacija šumarske nastave na sveučilištu u Giessenu i pruskih šumarskih akademija u Eberswaldu i Mündenu.     PDF    TXT 539
Piše V. Benak
Okresivanje.     PDF    TXT 549
Piše Dragutin Hirc
Hrast.     PDF    TXT 563
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 568
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Načelne riešitbe.     PDF    TXT 569
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 570
 
Različiti viesti:
     
Državni izpiti iz šumarske struke. — Šumske dražbe. — Da li ovlaštenica imovno-obćinske šume pridržaje pravoužitničtvo, ako priženi neovlaštenika? — Prodaja hrastovih šuma krajiške investicijonalne zaklade. — Prodaja tako zvane biele šume iz krajiških investicijonalnih šuma. — Uspjeh dražbe obdržavane na 15. studenoga t. g. kod gospod. ureda brodske imovne obćine. — Dražba hrastovih stabala. — Uspjeh pašarinske i sirovinske dražbe.     PDF    TXT 570
Molba.     PDF    TXT 580
Izkaz članova hrvatsko-slavonakoga šumar. družtva godine 1897. i doba njihova članovanja     PDF    TXT 581
Hrvatski šumarski koledar za godinu 1898 Na Omotu     PDF    TXT 601

                UNDER CONSTRUCTION