broj: 6/1897        pdf (9,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189706 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Piše Mijo Krišković, kot. šumar
Oblični brojevi ga rastuća stabla i prostorni metar.     PDF    TXT 241
Piše Vilim Perc, kr. drž. šumar
Spomen-knjiga u šumarskoj službi.     PDF    TXT 249
Piše Dragutin Hirc
Kakova bijaše šuma u našoj domovini za pradobe.     PDF    TXT 273
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i premještenja. — Umirovljenje. — Umro.     PDF    TXT 285
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 286
Okružnica kr. ugarskog ministarstva za poljodjelstvo.     PDF    TXT 286
 
Različite viesti:
     
Državni izpiti iz šumarske struke.     PDF    TXT 288
 
Sitnice:
     
Klimatički upliv šuma. — Nove šumske štete, prouzročene po pticama. — Upliv groma na borove šume. — Uporaba ruskog zakona za zaštitu šuma. — Trošenje srnećih i jelenjih parožaka po puževima, lisicama i t. d.     PDF    TXT 289
Upit.     PDF    TXT 293
Izpravak.     PDF    TXT 294

                UNDER CONSTRUCTION