broj: 11/1896        pdf (9,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189611 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Napisao J. Partaš
Kako upliva vrst drva, vrst uzgoja i obhodnja na rentabilitet šumskih glavnica.     PDF    TXT 465
Piše J. E.
Seoba ptica.     PDF    TXT 473
Piše Ličanin.
Napredak šumarstva u Srbiji.     PDF    TXT 476
Godišnje izvješće o stanju šumsko-upravne grane u području modruško-riečke županije u g. 1895     PDF    TXT 479
 
Osobne viesti:
     
Odlikovanje. — Promaknuće kod državne šumske uprave. — Umrli     PDF    TXT 496
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućega odbora hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva.     PDF    TXT 497
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Nove knjige. — Lovačka ociena novog Weberovog samokresa     PDF    TXT 500
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uvoz i izvoz hrastovih dužica — Uspjeh dražbe. — Šumske prodaje.     PDF    TXT 502
 
Različite viesti:
     
Glavna skupština kranjsko-primorskoga šumarskoga družtva. — Jedan primjer iz šumarske situacije u Srbiji     PDF    TXT 504
 
Sitnice:
     
Da li je brezovina sposobna za celulozu? — Potrošak drva u Englezkoj. — Škodljivost bukvice. — Kada dozrieva brezovo sjeme ? — Pokušaji sa hranom od kića. — Uzgojne radnje kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcih. — Urod žira u državnim šumama brodskim i gradiškim. — Urod šišarice. — K poviesti proriedjivanja.     PDF    TXT 508
Natječaji:.     PDF    TXT 514
Popis knjiga iz ostavine kr. kot. šumara Antuna Šeringera     PDF    TXT 516
Dopisnica predsjedničtva.     PDF    TXT 518

                UNDER CONSTRUCTION