broj: 10/1895        pdf (8,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Provedbena naredba bana kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 15. srpnja 1895. broj 35.633. k zakonu od 22. siečnja 1894., kojim se uredjuje šumarsko-tehnička služba kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji     PDF    TXT 387
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 422
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.     PDF    TXT 422
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Promet šumskih proizvoda. — Dražbena prodaja u Vinkovcih     PDF    TXT 422
 
Različite viesti:
     
Zemaljsko družtvo činovnika, proizvoditelja drva i drvotržaca u Budimpešti     PDF    TXT 423
 
Sitnice:
     
Praktično mjerenje stabala. — Odjeća od drveta. — Propala šuma u Turskoj. — Neprijatelji riba. — Šume i šumska uprava u području županije požežke     PDF    TXT 425
Oglas dražbe:     PDF    TXT 432
Oglas.     PDF    TXT 433

                UNDER CONSTRUCTION