broj: 10-11/1894        pdf (16,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189410 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Redovita glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga društva po broju XVIII. u gradu Zagrebu 24. rujna 1894. V. R.     PDF    TXT 445
Njekolike o našem višjem šumarskom državnom izpitu     PDF    TXT 454
Piše Franjo Čordašić
Nješto o onih vrstih američkoga drveća, kojih gojitba bi i u nas koristna bila.     PDF    TXT 474
O kultiviranju krasa u Bosni i Hercegovini.     PDF    TXT 478
Piše Aleksander Ugrenović
Prilog za uredjenje knjigovodstva i blagajničkoga rukovanja kod gospodarstvenih ureda imovnih obćina bivšeg krajiškog područja i kontrole kod kr. zemaljske vlade.     PDF    TXT 486
A. K
Pabirci.     PDF    TXT 491
G—ć.
Sadnja jednogodišnjih borovih biljaka     PDF    TXT 497
Proračun     PDF    TXT 498
Zaključni račun.     PDF    TXT 500
 
Osobne viesti:
     
Umro.     PDF    TXT 502
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik XVIII. glavne skupštine hrv.-slav. šumarskog družtva. — Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumar. družtva, obdržavane 1. rujna 1894     PDF    TXT 502
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
U zaštitu šuma zagrebačkog gorja     PDF    TXT 508
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:     PDF    TXT 511
 
Lovstvo:
     
Liepa ali riedka lovina u našem kraju     PDF    TXT 511
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja šuma investicionalne zaklade     PDF    TXT 512
 
Različite viesti:
     
Odlazak šum. nadsavjetnika viteza Fiscalia iz Bjelevode.     PDF    TXT 512
 
Sitnice:
     
Uništenje omorikovog prelca. — Živi dobnjak ili sat. - Uništenje šumskih požara. — Proizvadjanje staničevine (cellulose) u Austriji. — Sgrtanje šušnja u šumah. — Umorio lugara kod vršenja službe. — Red y Naredba     PDF    TXT 513
Poziv — Opazka     PDF    TXT 520

                UNDER CONSTRUCTION