broj: 8/1894        pdf (10,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189408 and arb=1 order by id

 
Članci
     
J. K—c.
Die Holzzucht. Ein Grundriss für Unterricht und Wirthschaft. Von Dr. Borggreve.     PDF    TXT 339
M. M. K.
Izbojna snaga listačah.     PDF    TXT 349
M. Gj.
K najnovijoj reformi šumarskih izpita u Cislajtaniji.     PDF    TXT 351
J. K—c.
Lovačko pismo.     PDF    TXT 361
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — † Dušan Ilijić     PDF    TXT 364
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:     PDF    TXT 366
 
Lovstvo:
     
Sukob šumara Reissa iz Champenaya sa francezkimi zvierokradicami (slučaj ovlaštene samoobrane). — Žuč srne. — Nješto o bjalovičkih bisonih. — Hubertova zelina. — Porez na puške.     PDF    TXT 367
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Španjolski trgovački ugovor. — Grosp. Turrel i njegov predlog za uvedenje carine na duge.     PDF    TXT 370
 
Različite viesti:
     
Nesreća na šumskoj željeznici. — Šumski požari u Americi. — Bolest četinjah na borovih mladicah. — Nova šumska uprava. — Naredba poglavice kubanskih kozakah o pošumljenju i podizanju ribnjakah. — Cynips calicis u Njemačkoj. — Kako da se zaprieči pucanje rezane bukovine. — Vrlo važan izum o pretvorbi morske vode u pitku.     PDF    TXT 371
 
Sitnice:
     
Šumarstvo u Bosni i Hercegovini. — Biesni slon.     PDF    TXT 379
Uplaćena članarina za god. 1894     PDF    TXT 380
Natječaji:     PDF    TXT 383
Oglas:     PDF    TXT 384
Pretvaranje morske vode u pitku vodu     PDF    TXT 385
Drvotržni izvještaj iz Sanskog dola u Štajerskoj.     PDF    TXT 385
Dopisnica predsjedništva šum. družtva.     PDF    TXT 386

                UNDER CONSTRUCTION