broj: 7/1894        pdf (10,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189407 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Zakon od 25. travnja 1894. o uredjenju zemljištnik zajednica.     PDF    TXT 291
Piše Prokop Agjić, šumar I. ban. imov. obćine
Štap i štaparenje.     PDF    TXT 309
Udova šumara urbar. obćina     PDF    TXT 312
Skrižaljke za kubiciranje domaćih bukovih sastojina     PDF    TXT 318
I. E.
Matuzalemski hrast.     PDF    TXT 322
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 323
 
Družtvene viesti:
     
† Angelica grofica Khuen Belasi     PDF    TXT 323
 
Lovstvo:
     
Parenje tetrieba. — Uzgajanje i njegovanje kunića. — Popis lovišta zlatarskoga. — Izkaz ustrielene divljači u lovištu vlast. Kutjevo. — Nova divljač. — Trovanje grabežljivaca. — Za uzdržavanje i obranu trčkah. — Čišćenje kovnih nabojnih cievih. — Umoren upravitelj lova. — Čuvaj ptice koje sjede na jajih. — Nješto k §§. 14. 25. i 52. 1. z.     PDF    TXT 323
 
Različite viesti:
     
Čuvanje četinjače za zime. — Razbojstvo na stanu šum. upravitelja. — O uzgoju porastlina. — Zašto ostaje osušeno lišće na drvu preko zime? — Razdielenje podporah iz pripomoćne zaklade drž. šum. činovnika. — Douglas-omorika. — Očuvanje šumskih razsadnika od grčica. — Obrezivanje živica i grmlja. — Crna breza u Ameriki. — Računanje prirasta. — Čuvajmo mlade smrekove nasade     PDF    TXT 329
 
Sitnice:
     
Quercus rubra. — Izradba umjetnih gnjezda. — Očuvanje ljeha u šumskih sjemeništih. — Kako se jača vid. — Sredstvo proti otrovanju.     PDF    TXT 334
Priposlano.     PDF    TXT 335
U predmetu zaštite životinjah.     PDF    TXT 336
Bečki drvotržni izvještaj     PDF    TXT 338
Dopisnica predsjedničtva šum. družtva.     PDF    TXT 338
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 338

                UNDER CONSTRUCTION