broj: 4/1894        pdf (14,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189404 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Zakon od 22. siečnja 1894. kojim se uredjuje Šumarsko-tehničku služba kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji     PDF    TXT 131
Osnova zakona ob uredjenju zemljištnik zajednicah     PDF    TXT 136
Stenografski zapisnik LXX. sjednice sabora u kojoj je gornja zakonska osnova raspravljena     PDF    TXT 169
Probitak suzdržanja vegetacije kod šumskih biljka, opredieljenih za proljetnu sadnju     PDF    TXT 179
RADOŠEVIĆ, Mijo
Prometna sredstva. M. M. R.     PDF    TXT 181
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Wessely. — † Furlan     PDF    TXT 185
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Umirovljenje lugarskog i službenog osoblja krajiških imovnih obćina. — Kaznena odredba smije se izdati samo onda, kada je u prijavi potvrdjeno, da je prijavitelj zaprisežen.     PDF    TXT 185
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo :
     
Beiträge zu den Wuchsgesetzen des Hochwaldes od Dr. E Speidela. — Službeni naputak za nadzirače lova od F. X. Kesterčanka     PDF    TXT 186
 
Lovstvo:
     
Prve šljuke. — U nedjelju poslje podne 4. ožujka. — Jaska 1. ožujka. — Lov na medvjeda. — Kurjak u Kranjskoj. — Borba sa zvjerokradicama. — Plastomenit. — Pasjak . 187—190 Sa drvarskog tržišta: Uvoz amerikanskih drvah. Izkaz o posljedku dražbe hrastovah kod g. u. II. b, i. o. — Nove uzance za trgovinu na bečkoj burzi. — Tvornica bačava za kameno ulje     PDF    TXT 190
 
Različito viesti:
     
Stabla za saone. — Šume i šumsko gospodarstvo u Ugarskoj. — Guba (trud). — Zima i inozemno drveće. — Izsušenje drva. — Kongres austrijskih šumarah ove godine. — Promjena u uredničtvu švicarskog šumarskog lista. — Postupa li lugar izpravno, kad nastoji nepovlastno prisvojene predmete šumoštetniku oduzeti i iste pohraniti ? — Lugar u pogibelji života.     PDF    TXT 192
S. Bellamarić
Gradnja šumarskoga doma:     PDF    TXT 196
 
Sitnice:
     
BELLAMARIĆ, Šimun
Erzeugung der Taschen-Apotheken. — Josef Jennewein´s Samenhandlung.     PDF    TXT 197
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 198

                UNDER CONSTRUCTION