broj: 2-3/1894        pdf (9,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189402 and arb=1 order by id

 
Članci
     
P. n- gg. čitateljem. Urednik.     PDF    TXT 81
Preuzvišeni grof Dragutin Khuen-Hédervary, ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, kao družtveni pokrovitelj.     PDF    TXT 84
K organizaciji šumarske službe     PDF    TXT 85
Kako ćemo procieniti štete počinjene po divljači gulenjem kore?     PDF    TXT 112
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje — † Ante Tomić     PDF    TXT 116
 
Družtvene viesti.
     
Družtvene viesti.     PDF    TXT 117
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
U pogledu sastavka šumskih procienah. — Glede ustanovljenja kilometričnih odaljenostih. — Prepor ob ovlaštenju prava na pašnjak spada pred sudbenu oblast. — Plenarne riešitbe kr. hrv.-slav.-dalm. stola sedmorice     PDF    TXT 118
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 123
 
Lovstvo
     
Lovstvo     PDF    TXT 124
 
Sa drvarskog tržišta
     
Sa drvarskog tržišta     PDF    TXT 124
 
Različite viesti:
     
Umorstvo lugara Papca     PDF    TXT 125
 
Sitnice:
     
Braća Dittmar. — Dragutin Schleicher i Schüll. — Pilar, Mally i Bauda. — Nadnice šumskih radnikah. — Drvena predja. — Tko imade prosudjivati štete počinjene otudjenjem stelje u Austriji ? — Mora li sukromui šumoposjednik predložiti gospodarstvenu osnovu? — Troškovi oko sastavka šumsko-gospodarstvene osnove     PDF    TXT 125
Zaključni računi: Mirovinske zaklade sbora službenikah imov. obćine križevačke. — Imov. obćine drugo-banske. — Imov. obćine slunjske. — Imov. obć. otočke.     PDF    TXT 127
Natječaj. — Oglas     PDF    TXT 129
Dopisnica predsjedničtva.     PDF    TXT 130
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 130

                UNDER CONSTRUCTION