broj: 1/1894        pdf (18,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189401 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Osnova zakona, kojim se uredjuje Šumarsko-tehničku služba kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji sa obrazloženjem     PDF    TXT 1
Osnova zakona, kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom sa obrazloženjem     PDF    TXT 14
A) Stenografski zapisnik XLI. sjednice sabora.     PDF    TXT 28
B) Stenografski zapisnik XLII. sjednice sabora.     PDF    TXT 62
C) Stenografski zapisnik XLI11. sjednice sabora     PDF    TXT 73
Gospodarstvene i upravne prilike u brodskoj imovnoj obćini     PDF    TXT 74
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje     PDF    TXT 79
 
Sitnice:
     
Šumska uprava kod kr. hrv.-slav.—dalm. zemaljske vlade. — Izbor predsjednika i članova upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Natječaj. — Izkaz o rukovanju i računski zaključak o prihodu i razhodu mirovinske zaklade.     PDF    TXT 79
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 80

                UNDER CONSTRUCTION