broj: 8-9/1893        pdf (20,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189308 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Ličanin
I. Omorika Picea, omorica Pančić     PDF    TXT 311
Ličanin
Šume i šumarstvo u Srbiji     PDF    TXT 316
Naravoslovna crtica od prof. Dr. W. Sessa.
Opasni tat riba.     PDF    TXT 328
Predavanje Dr. N. A. Holodovskog, profesora šumarskog zavoda u Petrogradu
Značaj zareznika u šumarstvu.     PDF    TXT 333
Naredba bana kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 10. lipnja 1893. br. 28.626. o provedbi zakona od 27. travnja 1893. o lovu ga kraljevine Hrvatsku i Slavoniju (Sbornika br. 36. god. 1893.).     PDF    TXT 341
Zakon o lovu od 27. travnja 1893. za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju.     PDF    TXT 354
„Die Motive des Waldschutges".     PDF    TXT 363
VAC, Gašpar Gašo
Komasacija zemljišta     PDF    TXT 365
Piše S. S—ac
Crtice iz moje prakse.     PDF    TXT 370
RAČKI, Vatroslav
Izlet članova hrv.-slav. šumarskoga družtva.     PDF    TXT 382
Čuvajmo posavske šume.     PDF    TXT 389
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik odborske sjednice držane dne 29. travnja 1893.     PDF    TXT 391
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umrli     PDF    TXT 393
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja jelovih, bukovih i javorovih stabala     PDF    TXT 393
 
Sitnice:
     
Osvrt na izvješće županije sriemske. — Načelna riešenja. — Ljubav golubova. — Kako ćeš upoznati, koje je najbolje štene ili pašće. — Dobro mazalo za drvo. — Učenjaci kao okrutnici. — Lovački psi u Rusiji. — Starost i veličina raka. — Kola-drvo. — Prokušano sredstvo za uništenje miševa. — Medjusadnja voćaka u šumi. — Proroci vremena u bilinstvu     PDF    TXT 394
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 398

                UNDER CONSTRUCTION