broj: 5/1893        pdf (9,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189305 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Piše Josip Majnarić, kotarski šumar
Kulturno-historički odnošaji, te nacrt ekonomičke osnove grobničkog Krasa.     PDF    TXT 169
Osnova zakona za zaštitu ptica     PDF    TXT 178
Obreten po Josipu Majnariću, kot. šumaru
Distancijalni hypsometar.     PDF    TXT 180
Sastavio Bogomir Karakaš
Podkornjaci (Scolytidae).     PDF    TXT 185
K preustrojstvu šumarske nastave.     PDF    TXT 191
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik redovite odborske sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva     PDF    TXT 197
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Djelovanje županijskih nadšumara. — Pošumljenje krasa. — Rukovanje nepotrošivih šumskih glavnica.     PDF    TXT 199
 
Šumarsko i gospodasko knjižtvo :
     
„Mittheilungen aus dem.Forstlichen Versuchswesen Österreichs".     PDF    TXT 203
 
Sitnice:
     
Lugarski izpit. — Râd gospodarske podružnice u Gospiću oko pošumljenja. — Obaranje stabala sa munjevinom. — Kakovih ima sredstva, da se zaprieči izpucanje bukovih gradljika. — Lugari samouci i pisarničko poslovanje lugara. — Norvežke krplje. — Pitanja. — Parenje vučice i psa. — Parenje gnjetela sa domaćim pjetlom (orosom). — Uspjeh proljetnog lova god. 1893. na šljuke na dobru preuz. gdje. Štefanije Mailâth pi. Székely u Dolj. Miholjcu. — Šumski kvar godine 1892     PDF    TXT 205
Izpravak     PDF    TXT 207
Šumski požari. Odpis kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 18. ožujka 1893. br. 2296., upravljen svim kralj. županijskim oblastim .     PDF    TXT 210

                UNDER CONSTRUCTION