broj: 4/1893        pdf (8,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189304 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Piše Aleksa Ugrenović
Pismo iz Banovine.     PDF    TXT 148
Piše Kuzma
Proslava dvadesetpet-godišnjice ug. zem. nadšumarnika Alberta pl. Bedö-a.     PDF    TXT 152
Osnova zakona sa zaštitu životinja     PDF    TXT 157
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 159
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Kvalifikacija gospodarstvenih ureda krajiških imovnih obćina. — O predlaganju blagajničkih dnevnika kod imovnih obćina krajiškog područja. — Pravo na izvršivanje mjerničkih poslova po šumarih. — Službena putovanja kr. žup. nadšumara na račun uredskog paušala.     PDF    TXT 160
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Izvoz dužice iz Austro-Ugarske.     PDF    TXT 163
 
Sitnice:
     
Željezni podsjedci za tračnice ne traju dugo. — Ubijen ogroman medjed. — Obranbena sličnost kod životinja. — Škodljivost tise (Taxus baccata). — Ogroman jasen. — Riedke lovine. — Lov na medjede i divokoze u Hercegovini. — »Ski" sport u Hrvatskoj. — Vuci u Boki Kotorskoj     PDF    TXT 163
Natječaj. — Zaključni račun mirovinske zaklade.     PDF    TXT 167
Izkaz o rukovanju mirovinske zaklade činovnika. - Dopisnica predsjedničtva šum. družtva.     PDF    TXT 168

                UNDER CONSTRUCTION