broj: 12/1892        pdf (10,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189212 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Piše Milan Obradović-Ličanin, prof. šumarstva.
Nekoliko najvažnijih bilinskih neprijatelja naših šuma.     PDF    TXT 505
Još koju o bukvi „zlati" u Srbiji.     PDF    TXT 545
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravnog odbora hrv.- slav. šumarskoga družtva.     PDF    TXT 548
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražbena prodaja stabala kod križevačke imovne obćine u Belovaru. — Dražbena prodaja stabala kod gospodarstvenog ureda petrovaradinske imovne obćine u Mitrovici. — Izvoz dužica preko Rieke i Trsta u prvom poljeću.     PDF    TXT 549
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Hrvatski šumarski kolendar za god. 1893., XIV. tečaj. — Iz prakse sa kemijskimi gnojivi ili uspjesi polučeni kemijskimi gnojivi kod poglavitih gospodarskih biljkah u kr. sveučilištem botaničkom vrtu u Zagrebu.     PDF    TXT 550
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja     PDF    TXT 551
 
Sitnice:
     
Nadzornik lova. — Natječaj.     PDF    TXT 552
Izpravak.     PDF    TXT 552

                UNDER CONSTRUCTION