broj: 4/1892        pdf (10,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189204 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Obdržavanje višeg državnog izpita za samostalno vodjenje šumskoga gospodarenja.     PDF    TXT 145
Naputak o sastavku gospodarskih osnova, koji valja sa kraljevinu Ugarsku.     PDF    TXT 146
Piše prof. Vlad. Kiseljak.
IV. Lov i lovni zakoni u Hrvatskoj.     PDF    TXT 163
 
Družtvene viesti:
     
Družtvenoj pripomoćnoj zakladi pristupio. — Novom godinom 1892. pristupiše šumarskomu družtvu. — Izkaz dugovine na članirini za god. 1890./91.     PDF    TXT 183
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica.     PDF    TXT 184
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja hrastova, bukova i drugih inih stabala     PDF    TXT 185
 
Lovstvo:
     
Novi strukovni lovački list. — II. Glavna skupština družtva za gojenje lova i ribarstva. — Razjašnjenja radi. — Lovske prilike u vlastelinstvu Kutjevo god. 1891. — Lovački doživljaji i neprilike kod lovnje.     PDF    TXT 186
 
Osobne viesti:
     
Promaknuća i imenovanja.     PDF    TXT 189
 
Sitnice:
     
Šteta u šumah uslied poledice. — Uspjeh trovanja grabežljive zvjeradi. — Hrvatski „lovačli list". — O kontrolnom satu 189 Natječaj. — Izpravci. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 192

                UNDER CONSTRUCTION