broj: 11/1891        pdf (10,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189111 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Piše kot. šumar Jul. Vraničar
Dra. Karla Gayera : Mješovita šuma, gojitba i uzgoj sa šumarenjem mjestimičnim i u hrpah.     PDF    TXT 505
Trgovina i industrija drva u Bosni     PDF    TXT 514
Lov na medjede u dalekom svietu     PDF    TXT 516
 
Družtvene viesti:
     
Porota za šumarstvo.     PDF    TXT 517
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 14. rujna 1891. br. 12.219. glede ujednostručenja vodjenja evidencije o šumskih prestupcih i razprave istih kod nadležnih oblasti, nadalje glede ustanovljenja dnevnica za činovnike imovnih obćina prigodom službenih putovanja     PDF    TXT 518
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja drva putem javnih dražba.     PDF    TXT 523
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Registar „Šumarskoga lista" prvih četrnaest god. 1877.—1890.     PDF    TXT 524
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umrli     PDF    TXT 525
 
Sitnice:
     
Uspjeh jesenskih državnih izpita. — Pouka lugarom. — Zanimiva šumarska parnica. — Obćinski pašnjaci i šikare u području I. i II. banske te slunjske imovne obćine. — Katalog izložaka vlastelinstva Kutjeva.     PDF    TXT 526
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 528

                UNDER CONSTRUCTION