broj: 9-10/1891        pdf (21,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189109 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Zapisnik XV. redovite glavne skupštine hrvatsko - slavonskoga šumarskoga družtva.     PDF    TXT 385
Piše Josip Sabljak, šumar
Nadjevanje životinja.     PDF    TXT 421
Nekoja opažanja o gubaru godine 1888—1891.     PDF    TXT 431
Šuma Bercé u départements Sarthe     PDF    TXT 437
MÜLLER, Vilim
Opažaji o nekih šumskih prilikah na gospoštini Virovitica kneza Schaumburg-Lippea     PDF    TXT 442
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravnoga odbora hrvatsko-slavon. šumarsk. družtva. — Zapisnik izvanredne sjednice upravnog odbora hrvatsko-slavonskoga šumarskog družtva. — Oglas.     PDF    TXT 451
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 7. srpnja 1891. br. 35.869. ex 1890. glede tumačenja § 60. st. l- i 4. šum. zakona od 3. prosinca 1852. o nadležnosti sudbenih odnosno polit. oblasti kod razpravljanja šumskih kvarova.     PDF    TXT 454
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Izvoz dužica preko Rieke i Trsta u I. polugodištu 1891.     PDF    TXT 455
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Oglas nekih novih knjiga     PDF    TXT 456
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje     PDF    TXT 457
 
Sitnice:
     
Lugarski izpiti. — Nješto iz lugarske prakse. — Očuvanje drva. — Uspavanje bagrema. — Korist od kućne lastavice. — Kako ćeš novom hrastovom pokućtvu dati tamniju boju? — Fotografičke slike Hinka Krapeka, fotografa u Karlovcu. — Starost ptica. — Hrastov zavijač. — Šumogojstvo u narodnome družtvu za agrikulturu. — Procjena stojećih stabala u Fransezkoj. — Godišnjak ratarskih sindikata i francezke agrikulture. — Šumski požari.     PDF    TXT 457
Izkaz članova. — Priznanje domaćemu obrtniku. — Dopisnica uredničtva. — Izpravak     PDF    TXT 465

                UNDER CONSTRUCTION