broj: 8/1891        pdf (9,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Poziv i program ga XIV. redovitu glavnu skupštinu hrvatsko-slavon. šumarskoga društva     PDF    TXT 337
Njekoliko crtica iz prakse.     PDF    TXT 352
Piše Julijo Vraničar, kot. šumar
Šumsko-ogojni rad kod imovnih obćina.     PDF    TXT 373
 
Lovstvo:
     
Količina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je novčana nagrada izplaćena.     PDF    TXT 377
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Die Nonne     PDF    TXT 378
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umro     PDF    TXT 378
 
Sitnice:
     
Poziv. — Poziv i program češkog šumarskog družtva. — Prijateljevanje odnosno mržnja medju životinjama. — Kako da se oporave i pomlade platane. — Carinsko pitanje pogledom na drvno tjestivo za fabrikaciju papira. — Razprava o rastlinskih bolestih i o uzrocih     PDF    TXT 378

                UNDER CONSTRUCTION