broj: 7/1891        pdf (10,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189107 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Starodavno pitanje — "je li u historičko doba u južnoj stepnoj Rusiji bilo šume" te novije riešenje toga pitanja.     PDF    TXT 301
Piše kot. šumar Josip Majnarić
Osvrt na Kras Grobnika.     PDF    TXT 307
Piše vlastel. šumarnik Mijo Radošević
Pabirci za šumarsku poviest hrvatsko - srbskih šuma.     PDF    TXT 324
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Izvoz dužica preko Rieke i Trsta. — Prodaja hrastova. — Šumska dobra na prodaju     PDF    TXT 328
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 328
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 329
 
Sitnice:
     
Medena rosa i liek proti bacanju krvi. — Nješto o djetelju. — Organizacija šumarstva i I. banska imovna obćina. — Zanimiv pojav sloge grabežljivaca. — Hrastova kora. — Stabla, koja proizvode gutta-perchu. — Sa izložišta     PDF    TXT 329
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 336

                UNDER CONSTRUCTION