broj: 6/1891        pdf (10,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189106 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Piše Milan Obradović-Ličanin, izp. profesor za šumarstvo.
Lovstvo na medjunarodnoj gospodarsko-šumarskoj izložbi u Beču g. 1890.     PDF    TXT 254
Još njekoliko primjetaba na § 9. priloga D) Šumarskoga zakona     PDF    TXT 261
Piše M. I. Dudan
O gojenju šarana (Cyprinus carpio Lin),     PDF    TXT 263
Trgovačko gibanje sa šumskimi proizvodi na Rieci g. 1890.     PDF    TXT 274
Nancy-sko šumarsko učilište.     PDF    TXT 276
 
Družtvene viesti:
     
Jubilarna gospodarsko-šumarska izložba.     PDF    TXT 278
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Izvješće o trgovini drvom na Rieci mjeseca svibnja 1891.     PDF    TXT 279
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja     PDF    TXT 280
 
Sitnice:
     
Šumar na likvidaciji šumskih šteta i gorskoga poreza. — Nije Jägerlatein ! — Glas šumara iz Banovine. — Izvanredni proračun krajiške investicionalne zaklade. — Tkanina od drva. — Šumarska misija u Rusiji. — Antediluvialno stablo. — Šumarski muzej grada Pariza. — Šumarstvo u okružju Varna u Bugarskoj. — Keyaki. — Kanal Onega. — Trgovina liesom u Rusiji     PDF    TXT 280
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 288

                UNDER CONSTRUCTION