broj: 2/1891        pdf (10,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189102 and arb=1 order by id

 
Članci
     
U koliko se ima kod današnjega stanja gospodarstva i obzirom na potonje kod odredjene prakse uredjenja šuma zahtjev najstrožijeg potrajnog uživanja u obće još pridržati ?     PDF    TXT 49
Kojim načinom imalo bi se dosadanje ustrojenje šumsko-gospodarstvenih pokušišta nadopuniti, da se tim osigura jedinstveno postupanje pokusa i jedinstvena uporaba dobivenih podataka u onih državah i pojedinih zemaljah, koje prema svojim klimatičkim i kulturnim odnošajima dopuštaju zajednički postupak, koji se osniva na istih načelih glede riešit se imajućih pitanja, nu bez uštrba samostalnosti pojedinih zemalja ?     PDF    TXT 62
Izbor ogoja u šumskom gospodarstvu     PDF    TXT 73
Trgovina bačvarskom robom u Austro-Ugarskoj tečajem godine 1889.     PDF    TXT 82
 
Družtvene viesti:
     
Utemeljitelji šumarskoga družtva postali su. — Skupna izložba šumarskoga družtva. — Trgovačko-obrtnička komora u Senju.     PDF    TXT 86
 
Lovstvo:
     
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Prvo obće hrvatsko družtvo za gojenje lova i ribarstva. — U lovištih grofa Josipa Draškovića u Bisaga.     PDF    TXT 87

                UNDER CONSTRUCTION