broj: 1/1891        pdf (11,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189101 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Ubaviest i poziv     PDF    TXT 1
Koje puteve valja udariti, da dokažemo, da šuma na blagostanje upliva?     PDF    TXT 2
Šumsko-gospodarska važnost gajenja sadjenjem i uticaj neprikladna podizanja takih sadnja na razvoj šuma (s osobitim osvrtom na omoriku).     PDF    TXT 16
Šta je do sada od strane europejskih država učinjeno, za da se istraživanje u šumskom pogledu važnih bolesti biljka pospieši i da se stegne uništujući uspieh istih, ter što se može i što se mora još u tom smjeru učiniti?     PDF    TXT 25
Šumar i lovac.     PDF    TXT 32
Više šumarsko obrazovanje     PDF    TXT 35
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Pristup šumarskom družtvu. — Pripomoćna zaklada šumarskoga družtva.     PDF    TXT 37
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Kako stoji s prodajom drva od prošle jeseni?     PDF    TXT 40
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvjeradi i za nju izplaćena novčana nagrada.     PDF    TXT 44
 
Sitnice:
     
Kako nam je prošle godine šuma urodila? — Domaće pasmine vukova i ježa. — Šumske štete     PDF    TXT 44
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 44
 
Sitnice:
     
II. Izkaz i potvrda. — Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 48

                UNDER CONSTRUCTION