broj: 1/1890        pdf (9,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189001 and arb=1 order by id

Ubaviest i poziv     PDF    TXT     HR 1
Piše vlastelinski Šumar Stjepan Hankonyi
Šume u slavonskoj Podravini.     PDF    TXT 2
Barišić Pavle
Šumska privreda na svjetskoj izložbi u Parizu 1889.     PDF    TXT 19
Priobćuje dr. Dragutin O. Cech.
Umjetno ribogojstvo i naši šumari.     PDF    TXT 38
 
Razne viesti
     
- Zaključni račun za god. 1889.
- Družtvenoj pripomoćnoj zakladi.
    PDF    TXT
41
 
Zakoni i normativne naredbe
     
Naredba vis. kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 18. prosinca 1889. broj 32299 glede razjašnjenja pravoužitničtva u konkretnim slučajevima     PDF    TXT 42
 
Sa drvarskog tržišta
     
- Izvoz bukovih dužica.
- Uspjeh dražbene prodaje drva kod gjurgjevačke imovne obćine.
- Dražba stabala.
    PDF    TXT
44
 
Osobne viesti
     
Imenovanje. - Nikola Bielić     PDF    TXT 45
 
Sitnice
     
- O polaganju tekućih i neizperivih boja na šumskim kartama.
- Crtica iz moje lovske prakse.
    PDF    TXT
45
 
Razne viesti
     
Oglas. - Izkaz. - Dopisnica uredništva     PDF    TXT 48

                UNDER CONSTRUCTION