broj: 12/1889        pdf (10,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Koncem godine 1889.     PDF    TXT 525
Šta je sve brodska imovna obćina investirala u obće koristne svrhe ?     PDF    TXT 526
O ekskurzijah slušatelja šumarstva križevačkog učilišta, te njekoliko rieči o odnošajih šumskoga gospodarenja n Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF    TXT 530
Odnošaj šume u obće prema ugljiku i vodi.     PDF    TXT 540
XII. glavna skupština kranjsko-primorskoga šumarskoga družtva u Nassenfussu.     PDF    TXT 549
Kako se šumsko pitanje u nas razvijalo.     PDF    TXT 554
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora šumarskoga družtva.     PDF    TXT 558
 
Sa drvarskog tržišta.
     
Uspjeh dražbenih prodaja drva.     PDF    TXT 558
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Opis šumskog grmlja i drveća u Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF    TXT 565
 
Osobne viesti:
     
Karlo Morović.     PDF    TXT 566
 
Sitnice:
     
Uspjeh ovogodišnjega držav. šumarskog izpita. — Hrvatsko-slavonske šume. — Filoxera u šumi. — Na šćavničkoj šumarskoj akademiji. — Lov na šljuke. — Izkaz o na dugu stojećih šumskih štetah kod II. banske imovne obćine u Petrinji. — Kako nam je šuma godine 1889. plodom radjala? — Nije Jägerlatein — Iz životinjskoga života.     PDF    TXT 566
Dražba hrastovih stabala. — Natječaj. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 570

                UNDER CONSTRUCTION