broj: 11/1889        pdf (9,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Senjsko-bihaćka željeznica     PDF    TXT 484
Sastavio kr. žup. nadšumar Josip Malnar
Osnova statuta o uredjenju službe obćinsko - kotarskih šumara u županiji varaždinskoj.     PDF    TXT 497
Po njemačkom od prof. Weise-a; preveo P. B
Pojam trajnog uživanja kod šumskog gospodarstva.     PDF    TXT 503
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Načelno pitanje u predmetu ovlaštenja u urb. obćinskih šumah. — Lugarski državni izpiti mogu se iznimno i izvan sjedišta nadležne županijske oblasti obdržavati .     PDF    TXT 509
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspjeh dražbene prodaje drva u šumah investicionalne zaklade. — Prodaja drva.     PDF    TXT 510
 
Lovstvo:
     
Množina potrovane zvjeradi god. 1889.     PDF    TXT 511
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje     PDF    TXT 512
 
Sitnice:
     
Tamanenje puha i uporaba puhovoga krzna. — Ovogodišnji državni izpit. — Uporaba gulenja hrastovih šuma, treslovina i šumski nuzgredni užitci. — Prinos k tumačenju § 9 do uključivo §11. odnosno § 13. šum. zakona. — Divlje svinje. — Što razumievamo pod drvnom reservom ? — Postupak kod vinkulacije i devinkulacije vriednostih papira te realizovanje izžriebanih zadužnica.     PDF    TXT 512
Potvrda. — Ponuda. — Oglas. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 523

                UNDER CONSTRUCTION