broj: 9-10/1889        pdf (17,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Izviešće o XIII. glavnoj skupštini hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva u Osieku     PDF    TXT 381
Der gemischte Wald. Seine Begründung und Pflege insbesondere durch Horst- und Gruppenwirthschttft v. Karl Gayer. Berlin 1886.     PDF    TXT 412
Njekoliko rieči o kraškoj branjevini "Lukovo-Gubitnik" u području obćine Hreljin, ter o pogibelji, koja joj prieti     PDF    TXT 422
Piše Ivan Stojanović.
O gubaru (liparis dispar).     PDF    TXT 424
Važno za lugare     PDF    TXT 428
Piše Josip Sabljak
O prepariranju i ispunjavanju ptica     PDF    TXT 430
Piše kr. prof. Vladimir Kiseljak
Izviešće o poučnom putovanju sa slušatelji šumarstva, kr. gospodarsko-šumarskoga učilišta u Križevcih po hrv. gorskom kotaru i Kranjskoj.     PDF    TXT 442
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba glede predlaganja podnesaka imovnih obćina. — Naredba glede računanja poštarine za odpravke, upravljene na lugarsko osoblje. — Naredba u predmetu sastavljanja poslovnih dnevnika     PDF    TXT 461
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je novčana nagrada izplaćena     PDF    TXT 462
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Premješteni     PDF    TXT 462
 
Sitnice:
     
Šumarski viši državni izpit. — Vidra i ribolov. — Mahovina Luisianskih močvarnih šuma. — Stabla koja proizvadjaju pivu. — Pas, koji znade čitati. — Breza i njezina uporaba. — Orijaš predpotopnih vremena. — Kemički sustav čovjeka. — Barometar kao prorok vremena. — Kako dugo živi drveće. — Boja životinja. — O starosti riba. — Bioložko značenje otrova u pčelah. — O klicavosti sjemena. — Životinje u času pogibelji. — Nješto o smolarenju. — Živi sledji (Häring). — O pomnažanju bakterija. — Japanska kukavica. — O starosti drveća. — O 66. elementu. — Toplina matere nam zemlje. — Urania speciosa. — O starosti ptica. — Pohon upas — otrovno drvo na Javi. — Dihanje ribâ i amphibijâ. — Kečiga i nosvica. — Važno za svakoga. — „Gospodar". — Gubar (Ocneria dispar). — Statut za kontrolu šumskoga sjemena.     PDF    TXT 462
Dražba hrastovih stabala. — Natječaj. — Ponuda. — Objava. — Dopisnica uredništva     PDF    TXT 475

                UNDER CONSTRUCTION