broj: 7/1889        pdf (10,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188907 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Program XIII. glavne skupštine hrv.-slav. šumarskoga družtva .     PDF    TXT 285
Razpravlja M. Vrbanić
Kojih se načela valja držati pri provedbi radnja oko uredjenja šuma ?     PDF    TXT 287
Razpravlja Pavle Barišić.
Bilješke s izložbe.     PDF    TXT 294
Le Bois
Šumogojstvo. Predavano u „Ecole nationale forestiere´´.     PDF    TXT 302
Razpravlja Gjuro Cesarić
Upliv klimatičkih elemenata na razvoj bilinâ.     PDF    TXT 306
Razpravlja Jovan Padežanin
Vom Mittelwald zum Hochwald. Habilitationsschrift von Dr. Ludwig Jaeger.     PDF    TXT 318
(Le Bois)
Šumski paviljon na svjetskoj izložbi u Parizu.     PDF    TXT 321
 
Družtvene viesti:
     
U oči glavne skupštine.     PDF    TXT 326
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Odredba županij. upravnog odbora županije zagrebačke od 4. lipnja t. g. broj 954. upr. odb. glede tamanjenja leptira „gubara" i inih škodljivih gusjenica. — Naredba visoke kr. zemalj. vlade od 5. lipnja t. g. broj 21707 glede tamanjenja gusjenica i leptira.     PDF    TXT 327
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspjeh dražbe drva iz državnih šuma.     PDF    TXT 328
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Glasnik hrv. naravoslovnoga družtva.     PDF    TXT 329
 
Osobne viesti:
     
Promjene.     PDF    TXT 330
 
Lovstvo:
     
Lovišta bivšega kralja Milana.     PDF    TXT 331
 
Sitnice:
     
Državni izpit za protustavnike. — Podpore votirane u obće koristne svrhe.     PDF    TXT 331
Šumarski pristav. — Oglas.     PDF    TXT 332

                UNDER CONSTRUCTION