broj: 6/1889        pdf (10,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188906 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Poziv slavonsko-gospodarskoga družtva.     PDF    TXT 237
Da li je moguće Kras šumom zasaditi ?.     PDF    TXT 244
Šumske kradje u brodskoj imovnoj obćini.     PDF    TXT 257
Piše Dragutin Mauka, kr. nadšumar
Nješto o gubaru (Ocneria H. S. dispar}.     PDF    TXT 260
Inozemni zakoni o čuvanju privatnih i držanih šuma.     PDF    TXT 262
Kritično razmatranje o djelu »Handhuch der Forstwissenschaft« od dr. Tuisko Lorey-a. Svršetak.     PDF    TXT 266
Još jednu na članak »važnost šuma u obće i rieč o tako zvanih privatnih grmovih«,     PDF    TXT 268
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora. — Družtvene diplome.     PDF    TXT 272
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 4. svibnja t g. broj 12.166. izdana na kr. župan. oblast u Gospiću glede prepriečenja kriomčarenja sa šumskimi proizvodi na pilanah u obće.     PDF    TXT 272
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je novčana nagrada izplaćena     PDF    TXT 273
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspjeh dražbe stabala.     PDF    TXT 273
 
Osobne viesti:
     
Promjene kod uprave imovnih obćina     PDF    TXT 274
 
Sitnice:
     
Nejednaki pisar (Bostrychus dispar). — Bagude kao neprijatelji češera kod češernjaka (Coniferae). — Zaključni račun mirovinske zaklade činovnika imovnih obćina za godinu 1888. — Sjevero-američki hrastovi. — Krajiška investicionalna zaklada — Nagradjen lugar. — Ubijen vlastelinski podšumar. — Poučno putovanje slušatelja gospod. šumar. učilišta u Križevcih. — Vuk ubijen u selu. — Živice od trnovke ili gledičije. — Tehnička srednja škola u Sarajevu. — Izkaz o šumskih odštetah, zaostalih na dugu koncem 1888. godine kod I banske imovne obćine u Glini. — Izkaz o šumskih odštetah, stojećih na dugu koncem 1888. godine, koje odštete su po nadležnih mjestnih sudovih dosudjene I. banskoj obćini u Glini.     PDF    TXT 274
Natječaj. — Potvrda. — Priposlano. — Dopisnica uredništva .     PDF    TXT 281

                UNDER CONSTRUCTION