broj: 5/1889        pdf (9,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188905 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Priobćio V. Rački
O nekoj raznoj skladnosti obličnika s postotkom prirasta.     PDF    TXT 189
Podizanje vrbe, topole i bora na pješčanicama.     PDF    TXT 192
Piše R. F.
Nagrada za gajenje šume u kraških krajevih.     PDF    TXT 195
Piše Jos. Ettinger.
Dvie osobite vrsti hrastova iz sjeverne Amerike : crveni hrast (quercus rubra) i kermešasti hrast (qucreus coccinea), koji su prvim plodom rodili u Hrvatskoj.     PDF    TXT 208
Raspravlja Velimir Stanković
O obuki lovačkog psa (ptičara)     PDF    TXT 211
 
Šumsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Waldbeschädigungen durch Thiere und Gegenmittel".     PDF    TXT 215
 
Lovstvo.
     
Množina ubijene grabežljive zvieradi, za koju je novčana nagrada izplaćena.     PDF    TXT 215
 
Sitnice
     
Miš (Mus). — Globe iz narušaja zakona o porezu na lov i puške. — Izpit za računarsku struku kod gospodar. ureda imovnih obćina. — Kako je bilo prije, a kako je danas? — Hrastići i divljač. — Prva šljuka. — Disciplinarni postupak proti činovnikom srbsko-banatske krajiške pukovnije. — Opet jedna tvornica tanina. Divlji vepar ubijen. — Lov na medjede.     PDF    TXT 216
Članovi hrvatsko-slav. šumar. družtva god. 1889.     PDF    TXT 221
Poziv predsjedničtva hrv.-slav. šumarskog družtva sbog uplate članarine.     PDF    TXT 235
Oglas dražbe. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 236

                UNDER CONSTRUCTION