broj: 4/1889        pdf (9,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
BIŠKUP, Ferdo
Izviešće o rukovodjenju šumske uprave i gospodarstva u području kralj. županije varaždinske u godini 1889.     PDF    TXT 141
Važnost šuma u obće i rieč o tako zvanih privatnih grmovih.     PDF    TXT 148
Piše M. R.
Lovstvo u kutjevačkomu vlastelinstvu.     PDF    TXT 157
priredjen po dr. Jos. Chavanne.
Opis šumovida Austro-Ugarske, priredjen po Jos. Chavanne     PDF    TXT 161
Piše M. pl. B.
Radnje oko pošumljenja primorskoga Krasa, izvedene na trošak autonom. budgeta u području riečko-modruške županije.     PDF    TXT 165
Piše Jos. Ettinger.
Upliv imele na prirast drva.     pdf    TXT 169
Šumarsko-trgovačka razmatranja.     PDF    TXT 172
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora.     PDF    TXT 175
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražba stabala.     PDF    TXT 176
 
Šumsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Buhač. — Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga družtva, god. III. br. 6     PDF    TXT 176
 
Lovstvo:
     
Lov na divokoze u gornjoj dolini Neretve.     PDF    TXT 177
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje kod autonomne šumarske uprave. — Imenovanje kod državne šumarske uprave.     PDF    TXT 178
 
Sitnice:
     
Puh. — Zaključni račun mirovinske zaklade sbora službenika križevačke imovne obćine u Belovaru. — Poslovanje gospodarstvenog ureda otočke imovne obćine u godini 1888. — Stanje mirovinske zaklade lugara otočke imovne obćine koncem godine 1888. — Ubijen divlji vepar. — Iz života tigara. — Strahotan prizor u zvjerinjaku. — Izkaz u području kr. županijske oblasti zagrebačke tečajem II. polugodišta 1888. prijavljenih i razpravljenih šumskih prekršaja. — Izkaz o na dugu stojećoj šumskoj odšteti kod gradiške imovne obćine. — Doznačivanje, izradba i izvoz stabala. — Izkaz u godini 1888. prijavljenih i dosudjenih šum. šteta kod imovne obćine križevačke. — Poziv predsjedničtva „Šum. lista´´ glede uplate članarine. — Novom godinom 1889. pristupiše družtvu. — Stanje društvene blagajne.     PDF    TXT 179
Obaviest: Prodaje se „Brockhaus Conversations-Lexikon     PDF    TXT 188
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 188

                UNDER CONSTRUCTION