broj: 1/1889        pdf (7,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188901 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Ubaviest i poziv     PDF    TXT 1
Pismo is Slavonije.     PDF    TXT 2
Stanje šumarskog osoblja kod otočke imovne obćine     PDF    TXT 10
piše Vatr. Rački
Tobolac za lugare.     PDF    TXT 18
Šume u Švedskoj     PDF    TXT 26
 
Družtvene viesti:
     
P. n. gg. članovom šumarskoga družtva znanja radi.     PDF    TXT 35
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 1. listopada 1888. broj 35.650 ex 1888.     PDF    TXT 35
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspjeh prodaje drva u državnih šumah. — Uspjeh dražbene prodaje hrastovih debala u šumah brodske i petrovaradinske imovne obćine     PDF    TXT 37
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 39
 
Sitnice:
     
Luka Kadič. — Nov lies „xylolit". — Pomelar (listvenica, ariž). — Iztrusivanje perutaka (krilašca) od četinjačkih sjemenka. — Po čem se pozna zec mladić. — Okamenjene šume u Tunisu. — Pečenje pekmeza i sušenje šljiva. — Čoban ubio ogromna medjeda 41 Natječaj. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 44

                UNDER CONSTRUCTION