broj: 6/1888        pdf (7,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188806 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Priobćio V. R—č—.
Uzgajanje bekve (Korbweide) i njezin dohodak.     PDF    TXT 229
Piše —k—
Obća načela o provedbi diobe šuma.     PDF    TXT 233
Piše M. K
Zanimiv dogodjaj u lovu.     PDF    TXT 242
Piše J. E.
Razmatranje o sdruživanju drveća u šumi i u obrtu.     PDF    TXT 248
O uspjesih novije taksacije drveća     PDF    TXT 251
 
Družtvene viesti:
     
Poziv k ovogodišnjoj glavnoj skupštini.— Novi članovi šumarskoga družtva. — Uplata članarine za t. g.     PDF    TXT 262
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
HEINZ, Antun
O važnosti topline u obće, napose o uplivu nizkih i visokih temperatura na život bilja     PDF    TXT 263
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvieradi, za koju je zatražena nagrada     PDF    TXT 265
 
Osobne viesti:
     
Umro. — Imenovanje     PDF    TXT 266
 
Sitnice:
     
Pravljenje bačava sa strojevi. — Smanjenje vremena i troška kod izvoza drva i drvarske robe u šumi — O zagradjenju bujica u Dalmaciji. — Što šta o drvarskoj trgovini. — Prihodi iz francuzkih šuma od godine u godinu sve manji.     PDF    TXT 266
Izpravak. — Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 268

                UNDER CONSTRUCTION