broj: 11/1887        pdf (10,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188711 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Gospodarstveni i trgovinski odnošaji šuma ugarske države.     PDF    TXT 449
piše D. J.
Kritična razmatranja šumsko - gospodarstvenih odnošaja u području otočke imovne obćine,     PDF    TXT 462
Kratki pregled materijala za istoriju šumarstva, po listinah Moskovskih arhiva.     PDF    TXT 476
Pilana braće Deutsch u Trešnjevici kod Vočina     PDF    TXT 480
Organizacija šumarske službe.     PDF    TXT 483
 
Družtvene viesti:
     
Potvrda družtvenoga predsjednika i podpredsjednika. — Sjednice upravljajućega odbora našega družtva. — Književni natječaji.     PDF    TXT 486
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Pozivanje lugarskoga osoblja ka kaznenim razpravam     PDF    TXT 487
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Javna dražba u šumah investicionalne zaklade i kralj. državnoga šumskoga aerara. — Uspjeh javne dražbe hrastova i inih vrstih drva u državnih šumah kralj. nadšumarskog ureda u Vinkovcih. — Izvoz dužica i dašćica za parkete.     PDF    TXT 487
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
O uzgoju i njegovanju cvieća, uresnog grmlja i drveća.     PDF    TXT 490
 
Lovstvo:
     
Ubio riedku pticu. — Lov na medjede.     PDF    TXT 490
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umro. — Državne podpore .     PDF    TXT 491
 
Sitnice:
     
Izpravak. — Požar u državnoj šumi Ilijina Greda. — Akademički nastupni govor profesora P. Granera: „Die forstpolitischen Ziele der Gegenwart." — Stanje mirovinske zadruge lugara I. banske imovne obćine u Glini za godino 1886. — Izkaz. — Nova tvornica za proizvadjanje tanina. — Liepi pojav medjusobnoga sporazumljenja. — C. kr. dvorska knjižara Wilhelm Frick u Beču.     PDF    TXT 491
Opomena. — Objava. — Hrvatski šumarski koledar za 1888. god. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 495

                UNDER CONSTRUCTION