broj: 10/1887        pdf (9,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Izvješće o XI. glavnoj skupštini hrvatsko - slavonskoga šumarskoga družtva, obdržanoj u glavnom gradu Zagrebu 11. rujna 1887.     PDF    TXT 401
Drvojedka suzna — Merulius lacrimans, Schum.     PDF    TXT 407
Piše M. R.
Putne crtice o njekih šumskih predjelih.     PDF    TXT 420
Razpravljao u šumar. skupštini M. Prokić, nadšumar.
Iz zakona a za zakon, ili rieč u svoje vrieme.     PDF    TXT 430
 
Sitnice:
     
Izpiti za lugare i pomoćno šum. tehničko osoblje za obseg kr. žup. oblasti Belovar. — Izpiti za lugare i pomoćno šumsko - tehničko osoblje za obseg kr. žup. oblasti Ogulin. — Opažaji tečajem cvatnje šumskog drveća. — Permeabitität staničnih opna. — Žirovina. — Pitanje o pravu Dalmatinaca na pašnjake u Lici. — Prodaja hrastovih stabala u urbarialnih šumah. — Dražba hrastovih stabala. — Zakup. — Velika prodaja stabala kod investicionalne zaklade. — Obnova zastupstva imovnih obćina. — Šumski požari. — Prodaja jelovih stabala. — Zaključni račun hrv.-slav. šumarskoga družtva za god. 1886. — Proračun o potrebi i pokriću hrvat.-slav. šumarskoga družtva za upravnu god nu 1888. — Stanje družtvene blagajne. — Opomena.     PDF    TXT 437

                UNDER CONSTRUCTION